O nas

Akcja Pomaganie jest trendy projekt dobroczynny gwiazd zrodziła się z inicjatywy pomysłodawcy Krzysztofa Gorzkiewicza w roku 2010.

Obecnie zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla oddziałów noworodków (zwłaszcza wcześniaków) w całej Polsce...

 

ALE JAK BYŁO WCZEŚNIEJ I JAK SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Pierwsza edycja projektu powstała w formie napisanej przez Gorzkiewicza piosenki i nagranego teledysku na rzecz osób chorych na białaczkę i inne nowotwory, a prócz piosenki powstały także pierwsze festiwale promujące akcję na terenie całego kraju, gdzie pozyskiwano wspólnie z gwiazdami potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Prócz polskich gwiazd, w utworze wziął też udział Mopreme Shakur – brat brutalnie zamordowanej ikony hip hopu 2Pac’a.

Sukces medialny i wyniki organizowanej akcji, skłoniły inicjatora projektu do dalszych działań. W kolejnym roku powstała zatem kolejna piosenka i teledysk, a oprócz polskich gwiazd, przyłączyły się chętnie gwiazdy z Francji i zza oceanu. Odkryta przez Dr.Dre, gwiazda muzyka r’n’b Truth Hurts oraz Eric Bobo z formacji Cypress Hill pojawili się w kolejnej piosence,a później na festiwalach organizowanych w Skarżysku Kamiennej, Warszawie i w Kaliszu. Od tej edycji, a ż po dziś dzień akcja wspiera dzieci dotknięte przez autyzm.

Wraz z corocznym nagraniem piosenek i organizacją festiwali, w roku 2013 Gorzkiewicz postanowił napisać tomik bajek dla dzieci “Anielskie bajki”, które następnie przeczytane zostały przez polskich aktorów, głowy Państwa i inne zacne postacie i tym samym wpisały się w stały program nagrań na rzecz akcji.

W roku 2014 oprócz standardowych już nagrań bajek i piosenek z udziałem najbardziej znanych i cenionych polskich artystów, akcja rozwinęła się o zasięg ogólnoświatowy poprzez nagranie dodatkowej piosenki na rzecz fundacji, pod hasłem “HIT Rappers” (Helping Is Trendy Rappers), w której udział wzięli amerykańscy znani raperzy, tacy jak Snoop Dogg, Kurtis Blow czy Curtis Young – syn Dr.Dre.

W roku 2015 z uwagi na dużą skalę działania akcji, powołany został zarząd, tworzący z akcji Pomaganie jest trendy fundację pod tą samą nazwą. Obecnie akcja składa się z nagrania corocznej piosenki, bajki oraz raperskiego nagrania z udziałem amerykańskich gwiazd. Fundatorem oraz Prezesem fundacji jest jej pomysłodawca Krzysztof Gorzkiewicz, funkcje Wiceprezesów zarządu fundacji pełnią: Patrycja Brandys, Marcin Radomski, Marcin Deręgowski oraz Dobry Duszek BABU :)

Fundacja angażuje się dodatkowo w inne działania, do których należy m.in. produkcja filmu pełnometrażowego “Królowa Bezdomna” na podstawie powieści Macieja Waszczyka oraz działalność wydawniczą, będąc wydawcą swoich płyt audio i dvd, tomików bajek z płytami CD oraz książek, z których całkowite dochody zasilają nasze konto i otwierają możliwość szerokiego działania.

Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu świadomości o autyźmie, obecnie 1 na 55 dzieci rodzących się na świecie rodzi się z autyzmem, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości o tym problemie, aby młodzi rodzice poddawali wczesnej diagnozie swoje pociechy, dzięki czemu ich dziecko zwiększy swoje szanse na skuteczną terapię autyzmu.

Dodatkowo fundacja otrzymała prestiżowy certyfikat “Fair Play w Biznesie”. Międzynarodowe wyróżnienie sygnowane numerem 000329 potwierdza wysokie standardy prowadzenia działalności, społeczną odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad etyki w biznesie. Certyfikat ten podkreśla niekonwencjonalną działalność fundacji w oparciu o model biznesowy.

Aktualności

50 lat Hip Hopu dla Mikusia

6 Sierpnia, 2023

Koncert z udziałem legendy nowojorskiego hip hopu oraz legendy rapu polskiego odbędzie się na Małej Plaży w Szałe k. Opatówka. 

Charity Ride With The Stars # 4

15 Maja, 2023

 

W tym roku gwiazdami turnieju "Charity Ride With The Stars # 4" będą : Dariusz Michalczewski, Julia Żugaj, Magdalena Stępień i Adrianna Śledź. Turniej poprowadzi z kolei Vanessa Rojewska oraz Łukasz Smolarski z kanału "Biznes Misja".

Przekaż nam 1,5% podatku !

31 Marca, 2023

Przekaż nam 1,5% swojego podatku, abyśmy nadal mogli działać na rzecz szpitalnych oddziałów neonatologii. 

W tym roku zamierzamy przeznaczyć pieniądze z 1,5% jak zawsze na 100% !

Działają z nami

Jak pomagać?

1

Kupując monety ze stopu Nordic Gold o nominale 40 Milionów Serc, których emitentem jest Mennica Sudecka, za pośrednictwem emaila: pomagam@40milionowserc.pl

2

Przekazując jeden 1% swojego podatku, wpisując w swój PIT numer naszego KRS 0000608718

3

Kupując zdrowe i naturalne produkty z wizerunkiem Duszka Babu w swoim lokalnym sklepie spożywczym. Jeśli go tam nie ma, zapytaniej o niego sprzedawcę i poproś, aby wprowadził nasz asortyment na swoje półki, gwarantując klientom dobrą jakość produktu, dobrą cenę oraz możliwość pomagania.

Nasze nagrania

Statut fundacji

Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą POMAGANIE JEST TRENDY zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Gorzkiewicza, pesel: 83051005156, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Macieja Dudę w kancelarii notarialnej Ewa Bladowska – Duda w Kaliszu ul. Przechodnia 6/2 w dniu piętnastego marca dwa tysiące piętnastego roku (15.03.2015) działa na podstawie przepisów prawa polskiego (ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Działania na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Działania na rzecz innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
Prowadzenie warsztatów oraz organizację imprez masowych i kameralnych, mających na celu propagowanie świadomości o chorobach i schorzeniach, będących celem akcji społecznych organizowanych przez fundację.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 (jeden) złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
dochodów z wydawnictwa i działalności handlowej.
§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze fundacji.

§ 12

Powołuje się zarząd fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 - 4 osób powoływanych przez Fundatora.
2. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
Członkowie zarządu mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
śmierci członka Zarządu.

 

Kontakt

Captcha Kliknij by załadować nowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.