O nas

Akcja Pomaganie jest trendy projekt dobroczynny gwiazd zrodziła się z inicjatywy pomysłodawcy Krzysztofa Gorzkiewicza w roku 2010.

Pierwsza edycja projektu powstała w formie napisanej przez Gorzkiewicza piosenki i nagranego teledysku na rzecz osób chorych na białaczkę i inne nowotwory, a prócz piosenki powstały także pierwsze festiwale promujące akcję na terenie całego kraju, gdzie pozyskiwano wspólnie z gwiazdami potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Prócz polskich gwiazd, w utworze wziął też udział Mopreme Shakur – brat brutalnie zamordowanej ikony hip hopu 2Pac’a.

Sukces medialny i wyniki organizowanej akcji, skłoniły inicjatora projektu do dalszych działań. W kolejnym roku powstała zatem kolejna piosenka i teledysk, a oprócz polskich gwiazd, przyłączyły się chętnie gwiazdy z Francji i zza oceanu. Odkryta przez Dr.Dre, gwiazda muzyka r’n’b Truth Hurts oraz Eric Bobo z formacji Cypress Hill pojawili się w kolejnej piosence,a później na festiwalach organizowanych w Skarżysku Kamiennej, Warszawie i w Kaliszu. Od tej edycji, a ż po dziś dzień akcja wspiera dzieci dotknięte przez autyzm.

Wraz z corocznym nagraniem piosenek i organizacją festiwali, w roku 2013 Gorzkiewicz postanowił napisać tomik bajek dla dzieci “Anielskie bajki”, które następnie przeczytane zostały przez polskich aktorów, głowy Państwa i inne zacne postacie i tym samym wpisały się w stały program nagrań na rzecz akcji.

W roku 2014 oprócz standardowych już nagrań bajek i piosenek z udziałem najbardziej znanych i cenionych polskich artystów, akcja rozwinęła się o zasięg ogólnoświatowy poprzez nagranie dodatkowej piosenki na rzecz fundacji, pod hasłem “HIT Rappers” (Helping Is Trendy Rappers), w której udział wzięli amerykańscy znani raperzy, tacy jak Snoop Dogg, Kurtis Blow czy Curtis Young – syn Dr.Dre.

W roku 2015 z uwagi na dużą skalę działania akcji, powołany został zarząd, tworzący z akcji Pomaganie jest trendy fundację pod tą samą nazwą. Obecnie akcja składa się z nagrania corocznej piosenki, bajki oraz raperskiego nagrania z udziałem amerykańskich gwiazd. Fundatorem oraz Prezesem fundacji jest jej pomysłodawca Krzysztof Gorzkiewicz, funkcje Wiceprezesów zarządu fundacji pełnią: Patrycja Brandys, Marcin Radomski, Marcin Deręgowski oraz Dobry Duszek BABU :)

Fundacja angażuje się dodatkowo w inne działania, do których należy m.in. produkcja filmu pełnometrażowego “Królowa Bezdomna” na podstawie powieści Macieja Waszczyka oraz działalność wydawniczą, będąc wydawcą swoich płyt audio i dvd, tomików bajek z płytami CD oraz książek, z których całkowite dochody zasilają nasze konto i otwierają możliwość szerokiego działania.

Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu świadomości o autyźmie, obecnie 1 na 55 dzieci rodzących się na świecie rodzi się z autyzmem, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości o tym problemie, aby młodzi rodzice poddawali wczesnej diagnozie swoje pociechy, dzięki czemu ich dziecko zwiększy swoje szanse na skuteczną terapię autyzmu.

Dodatkowo fundacja otrzymała prestiżowy certyfikat “Fair Play w Biznesie”. Międzynarodowe wyróżnienie sygnowane numerem 000329 potwierdza wysokie standardy prowadzenia działalności, społeczną odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad etyki w biznesie. Certyfikat ten podkreśla niekonwencjonalną działalność fundacji w oparciu o model biznesowy.

Aktualności

Białystok: Kolejny BabuShop !

23 Kwietnia, 2018

Kolejny BabuShop powstał w Białymstoku, na terenie Galerii Jurowieckiej w dniu 21.04.2018 w otwarciu udział wzięli Mikołaj Krawczyk, uczestniczki Master Chef Junior oraz nasz Duszek Babu. Jesteśmy po to, by żywić zdrowo i pomagać !

Kolacja z Leo Rojas dla Kaliszan

23 Kwietnia, 2018

Kaliszanie, którzy jeszcze nie mają planów na majówkę mają szansę ten stan rzeczy zmienić, biorąc udział w konkursie, gdzie do wygrania są wyjątkowe chwilę w Zakopanem w trakcie koncertu Leo Rojas’a, a także prywatna kolacja z nim przy świecach.
 
 

POLSKI BabuShop wśród światowych marek !

11 Marca, 2018

Już 15 marca 2018 roku tj. w czwartek , otwarty zostanie pierwszy sklep "BabuShop" na terenie obiektu "Ptak Outlet" w Rzgowie, przy ulicy Żeromskiego 8. Nasze stoisko handlowe umiejscowione będzie wśród największych światowych marek, takich jak Guess, Tommy Hilfiger czy Douglas.

Zarząd fundacji

Krzysztof Gorzkiewicz

Prezes

Marcin Deręgowski

Wiceprezes

Marcin Radomski

Redaktor Naczelny Świat Babu

Mikołaj Krawczyk

Ambasador

BABU

Dobry Duszek

Działają z nami

Jak pomagać?

1

Oglądając nasze video (w zakładce “nasze nagrania”) możesz kliknąć w wyświetlane w trakcie emisji paski reklamowe, dzięki czemu wygenerowane przez youtube pieniądze wesprą nasze konto, nie naruszając Twojego budżetu. Ważne jest dla nas, abyście filmy te udostępniali na swoich profilach w serwisach społecznościowych.

2

Możesz kupić koszulkę z wizerunkiem dobrego Duszka BABU na stronie producenta: www.deseo-online.com, lub przejść do strefy BABU i pograć w grę lub ściągnąć Anielską Bajkę Pomagajkę! Zapraszamy również na nasz blog kulinarny ze smaczymi przepisami: www.swiatbabu.blog.pl

3

Możesz też zostać naszym wolontariuszem, albo pomóc nam zorganizować festiwal “Pomaganie jest trendy” w Twoim mieście. Zainteresowanych taką pomocą zapraszamy do kontaktu z nami.

Nasze nagrania

Statut fundacji

Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą POMAGANIE JEST TRENDY zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Gorzkiewicza, pesel: 83051005156, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Macieja Dudę w kancelarii notarialnej Ewa Bladowska – Duda w Kaliszu ul. Przechodnia 6/2 w dniu piętnastego marca dwa tysiące piętnastego roku (15.03.2015) działa na podstawie przepisów prawa polskiego (ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Działania na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Działania na rzecz innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
Prowadzenie warsztatów oraz organizację imprez masowych i kameralnych, mających na celu propagowanie świadomości o chorobach i schorzeniach, będących celem akcji społecznych organizowanych przez fundację.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 (jeden) złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
dochodów z wydawnictwa i działalności handlowej.
§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze fundacji.

§ 12

Powołuje się zarząd fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 - 4 osób powoływanych przez Fundatora.
2. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
Członkowie zarządu mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
śmierci członka Zarządu.

 

Kontakt

Captcha Kliknij by załadować nowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

MAGAZYN ŚWIAT BABU ONLINE