O nas

Akcja Pomaganie jest trendy projekt dobroczynny gwiazd zrodziła się z inicjatywy pomysłodawcy Krzysztofa Gorzkiewicza w roku 2010.

Obecnie zajmujemy się pozyskiwaniem funduszy na rzecz zakupu sprzętu medycznego dla oddziałów noworodków (zwłaszcza wcześniaków) w całej Polsce...

 

ALE JAK BYŁO WCZEŚNIEJ I JAK SIĘ ZACZĘŁO ?

 

Pierwsza edycja projektu powstała w formie napisanej przez Gorzkiewicza piosenki i nagranego teledysku na rzecz osób chorych na białaczkę i inne nowotwory, a prócz piosenki powstały także pierwsze festiwale promujące akcję na terenie całego kraju, gdzie pozyskiwano wspólnie z gwiazdami potencjalnych dawców szpiku i komórek macierzystych. Prócz polskich gwiazd, w utworze wziął też udział Mopreme Shakur – brat brutalnie zamordowanej ikony hip hopu 2Pac’a.

Sukces medialny i wyniki organizowanej akcji, skłoniły inicjatora projektu do dalszych działań. W kolejnym roku powstała zatem kolejna piosenka i teledysk, a oprócz polskich gwiazd, przyłączyły się chętnie gwiazdy z Francji i zza oceanu. Odkryta przez Dr.Dre, gwiazda muzyka r’n’b Truth Hurts oraz Eric Bobo z formacji Cypress Hill pojawili się w kolejnej piosence,a później na festiwalach organizowanych w Skarżysku Kamiennej, Warszawie i w Kaliszu. Od tej edycji, a ż po dziś dzień akcja wspiera dzieci dotknięte przez autyzm.

Wraz z corocznym nagraniem piosenek i organizacją festiwali, w roku 2013 Gorzkiewicz postanowił napisać tomik bajek dla dzieci “Anielskie bajki”, które następnie przeczytane zostały przez polskich aktorów, głowy Państwa i inne zacne postacie i tym samym wpisały się w stały program nagrań na rzecz akcji.

W roku 2014 oprócz standardowych już nagrań bajek i piosenek z udziałem najbardziej znanych i cenionych polskich artystów, akcja rozwinęła się o zasięg ogólnoświatowy poprzez nagranie dodatkowej piosenki na rzecz fundacji, pod hasłem “HIT Rappers” (Helping Is Trendy Rappers), w której udział wzięli amerykańscy znani raperzy, tacy jak Snoop Dogg, Kurtis Blow czy Curtis Young – syn Dr.Dre.

W roku 2015 z uwagi na dużą skalę działania akcji, powołany został zarząd, tworzący z akcji Pomaganie jest trendy fundację pod tą samą nazwą. Obecnie akcja składa się z nagrania corocznej piosenki, bajki oraz raperskiego nagrania z udziałem amerykańskich gwiazd. Fundatorem oraz Prezesem fundacji jest jej pomysłodawca Krzysztof Gorzkiewicz, funkcje Wiceprezesów zarządu fundacji pełnią: Patrycja Brandys, Marcin Radomski, Marcin Deręgowski oraz Dobry Duszek BABU :)

Fundacja angażuje się dodatkowo w inne działania, do których należy m.in. produkcja filmu pełnometrażowego “Królowa Bezdomna” na podstawie powieści Macieja Waszczyka oraz działalność wydawniczą, będąc wydawcą swoich płyt audio i dvd, tomików bajek z płytami CD oraz książek, z których całkowite dochody zasilają nasze konto i otwierają możliwość szerokiego działania.

Skupiamy się przede wszystkim na budowaniu świadomości o autyźmie, obecnie 1 na 55 dzieci rodzących się na świecie rodzi się z autyzmem, dlatego tak ważne jest budowanie świadomości o tym problemie, aby młodzi rodzice poddawali wczesnej diagnozie swoje pociechy, dzięki czemu ich dziecko zwiększy swoje szanse na skuteczną terapię autyzmu.

Dodatkowo fundacja otrzymała prestiżowy certyfikat “Fair Play w Biznesie”. Międzynarodowe wyróżnienie sygnowane numerem 000329 potwierdza wysokie standardy prowadzenia działalności, społeczną odpowiedzialność oraz przestrzeganie zasad etyki w biznesie. Certyfikat ten podkreśla niekonwencjonalną działalność fundacji w oparciu o model biznesowy.

Aktualności

Raperzy dla Ukrainy !

24 Marca, 2022

Polscy oraz amerykańscy raperzy stworzyli projekt na pomoc dzieciom i kobietom z Ukrainy, którego promocję oparli o nagrany wspólnie w ramach projektu "HIT RAPPERS" utwór "No Fight!"

#UzdrawiamyUkrainę

2 Marca, 2022

Wspólnie możemy więcej, dlatego prosimy o pomoc w utworzeniu schronienia dla Matek z dziećmi oraz kobiet w ciąży przed wojna i wszelaką agresją.

PREMIERA BAJKI DUSZKA BABU !

30 Grudnia, 2021

Ponad podziałami dla wcześniaków !

Zarząd fundacji

Krzysztof Gorzkiewicz

Prezes

BABU

Dobry Duszek

Działają z nami

Jak pomagać?

1

Kupując monety ze stopu Nordic Gold o nominale 40 Milionów Serc, których emitentem jest Mennica Sudecka, za pośrednictwem emaila: pomagam@40milionowserc.pl

2

Przekazując jeden 1% swojego podatku, wpisując w swój PIT numer naszego KRS 0000608718

3

Kupując zdrowe i naturalne produkty z wizerunkiem Duszka Babu w swoim lokalnym sklepie spożywczym. Jeśli go tam nie ma, zapytaniej o niego sprzedawcę i poproś, aby wprowadził nasz asortyment na swoje półki, gwarantując klientom dobrą jakość produktu, dobrą cenę oraz możliwość pomagania.

Nasze nagrania

Sklep

Pielęgnacyjny żel do dezynfekcji Virus Combat 50 ml

Pielęgnacyjny żel do dezynfekcji Virus Combat 50 ml

8


VIRUS COMBAT JAKO JEDYNY

POPRZEZ ZAWARTOŚĆ GLINKI, OPRÓCZ DEZYNFEKCJI …

działa przeciwgrzybiczo * wyrównuje PH skóry * przyspiesza gojenie się zasinień * oczyszcza i matuje skórę uszczelnia naczynia krwionośne, redukując „pajączki” * nadaje skórze zdrowego blasku * odświeża, wygładza oraz regeneruje skórę * działa przeciwzapalnie

STWORZONY I WYPRODUKOWANY W POLSCE !

 

Virus Combat to ponad wszelką wątpliwość jedyny taki produkt na świecie !!

Jego receptura została stworzona w Polsce i tu też odbywa się jego produkcja.

Spółka Todos Polska, do której należy marka jest w 100% polska i z polskim kapitałem

To przede wszystkim produkt wykonany z surowców naturalnych.

 

Zawartość produkowanego z polskich zbóż, najwyższej jakości alkoholu etylowego (70%),  krystalicznie czystej wody oraz stosownie dobranych glinek powoduje, iż jest to produkt nie tylko spełniający właściwości dezynfekcyjne, ale także pielęgnacyjne.  Zawarty w żelu krzem poprawia elastyczność skóry, uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych, wzmacnia paznokcie

 

Virus Combat to, żel który doskonale pielęgnuje skórę i paznokcie. Dzięki właściwościom tixotropowym żel ma wyjątkową właściwość przejścia w płyn i odwrotnie – to zjawisko umożliwia użycie atomizera i idealne dozowanie żelu w postaci mgiełki. Taka cecha umożliwia kilkukrotne zwiększenie wydajności produktu.

 

Nasz żel dzięki swoim właściwościom nie odparowuje, co sprawia że biobójcze działalnie zawartego w nim alkoholu jest skuteczniejsze i długotrwałe. Tixotropowa struktura żelu powoduje, iż można go podawać ze wszelkich rodzajów dozowników.

 

Lecznicze działanie glinki to również wynik budowy jej cząsteczek. Na ich powierzchni są mikroskopijne otwory, które pochłaniają bakterie i toksyny ze skóry (nierówności wywołują efekt mikromasażu, oczyszczając pory). Glinka działa jak antyseptyk i antybiotyk zarazem.

ZAMÓW

Statut fundacji

Postanowienia ogólne.

§ 1

Fundacja pod nazwą POMAGANIE JEST TRENDY zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Gorzkiewicza, pesel: 83051005156, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez asesora notarialnego Macieja Dudę w kancelarii notarialnej Ewa Bladowska – Duda w Kaliszu ul. Przechodnia 6/2 w dniu piętnastego marca dwa tysiące piętnastego roku (15.03.2015) działa na podstawie przepisów prawa polskiego (ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 1991 r. Nr 46 poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.
Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.
§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Kalisz

§ 4

Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

Cele i zasady działania fundacji.

§ 6

Celami Fundacji są:

Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest działalność: naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, a także w zakresie: kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
Działania na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
Działania na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Działania na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Działania na rzecz innych osób, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.
§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.
Prowadzenie warsztatów oraz organizację imprez masowych i kameralnych, mających na celu propagowanie świadomości o chorobach i schorzeniach, będących celem akcji społecznych organizowanych przez fundację.
Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
Niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
Świadczenie pomocy społecznej na rzecz kobiet samotnie wychowujących dzieci.
Organizacja przedsięwzięć mających za przedmiot naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
Prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
Działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych.
Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
§ 8

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

Majątek i dochody Fundacji.

§ 9

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 (jeden) złotych oraz mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 10

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji oraz grantów,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku Fundacji.
dochodów z wydawnictwa i działalności handlowej.
§ 11

Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
Władze fundacji.

§ 12

Powołuje się zarząd fundacji.

§ 13

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 - 4 osób powoływanych przez Fundatora.
2. Fundator wchodzi w skład pierwszego zarządu i staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
Prezesa Zarządu powołuje Fundator.
Członkowie zarządu mogą być odwołani przez Fundatora w każdym czasie.
Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora,
utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
śmierci członka Zarządu.

 

Kontakt

Captcha Kliknij by załadować nowy

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.